Beheer

Voor het beheer van de panden hebben wij een team gevormd dat zowel administratief als onderhoudstechnisch de touwtjes strak in handen heeft.

De afdeling techniek en onderhoud is zich terdege bewust van een kostenvriendelijke aanpak van reparaties en onderhoud. Daarmee houden we de (service)kosten binnen de perken.

Niet alleen de eigen panden houden we op deze wijze in een goede conditie, ook voor derden die het beheer niet zelf willen of kunnen voeren, doen wij het technisch onderhoud.

Voor het verhuren, contracten opstellen, factureren, debiteurenbeheer, indexeren en zonodig het voeren van huurprijsherzieningsprocedures hebben wij de nodige computerprogramma’s en expertise in huis.